Ungdom/Junior

Junior GP för säsongen 2020-2021

Tack Täby för väl genomförd första deltävling i årets JGP!

Årets JGP tävlingar:
1. JGP1 – Täby – 18-20 september – för resultat gå in på länken https://rankedin.com/se/tournament/2857/jgp-1-taby
2. JGP2 – Linköping – 16-18 oktober – anmälan öppen i tournament software
3. JGP3 – Skellefteå – 11-13 december
Junior SM 2021 – Malmö – 15-17 januari
4. JGP4 – Enskede – 19-21 mars
5. JGP5 – Göteborg, Kanin Cup – 14-16 maj

Information från SUK

Kommittén består av följande personer:
Per Grunewald Stockholm
Fabian Jacobsson Göteborg
Daniel Kullgard Linköping
Alexander Lundqvist

SUK har ansvar för att organisera och fördela Junior GP ligan samt Junior SM.

SUK kommer att jobba mycket aktivt med organisering/nyrekrytering av squashungdom med ledorden breddinkludering och roligt!

Vi söker ytterligare 3-4 medlemmar med ett brinnande engagemang för squash och utveckling av denna.

Om ni är intresserade ta kontakt med per.grunewald@squash.se eller fabian.jacobsson@squash.se

Välkomna att söka men även komma med er input till oss!

Det finns många bidrag att söka för ungdomsverksamhet

Du som driver förening kan få bidrag för att arrangera juniorträningar, läger, event med mera.

RF stöd som Idrottsförening kan söka är:

  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) –  söks via Idrottonline.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott (upp till 25 år) – söks antingen via Squashförbundet eller ert RF-SISU distrikt och i Idrottonline.
  • Projektstöd inkludering – söks via ert RF-SISU distrikt och Idrottonline.

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Du hittar mer om LOK-stöde på RFs hemsida:
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ 

Etableringsstöd

Sedan 2015 har föreningar haft möjlighet att söka stöd för att jobba med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten. RF-SISU distrikt har erhållit medel för att ge föreningarna denna möjlighet. Stödet söks via RF direkt och beslutas av respektive distrikt.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/idrottfornyanlanda/

Kontakta info@squash.se för mer information.