Svenska Squashförbundets verksamhet under Corona tider – beslut, riktlinjer och råd

Uppdaterad 2020-07-27

Svenska Squashförbundet har beslutat att återuppta tävling- och träningsverksamhet igen. Förbundet följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som anger att tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002, och fr.o.m. den 14 juni 2020 är det också möjligt att genomföra tävlingar för seniorer då Folkhälsomyndigheten fr.o.m. den 13 juni – häver avrådan från icke nödvändiga resor inom Sverige.

Det är fortsatt viktigt att alla inom svensk squash – förbund, föreningar och föräldrar – tar ansvar, fortsätter följa dom allmänna råden och motverka smittspridning av Covid-19 i Sverige.

Förbundets riktlinjer till squashtävlingar och sammankomster:

 1. Deltagare och funktionärer skall känna sig friska och vid symtom informera tävlingsledning. Karantäntid enligt FHM är frisk i minst 48 timmar och dessutom gått 7 dagar från symtomdebut. I övrigt gäller att man bör vara frisk för tävlandet och inte utsätta sig för risk avseende komplikation till sjukdom p.g.a ej tillräcklig återhämtning.
 2. Man skall ej ha publik men funktionärer, lagmedlem eller coach tillåts med respekt för socialt avstånd dvs 1,5m att närvara.
 3. Samlingen dvs tävlingen/läger får ej vara mer än 50 individer. Här är förutsättningarna olika för olika hallar men en stark rekommendation är att antalet spelare och funktionärer ej överskrider 50. Sikta på små lottningar tex 16 lottningen och ev förkval in i tävlingen om man vill öka möjligheter för spelare att deltaga.
 4. Inne i lokalen skall finnas förutsättning för god handhygien, torka av utrustning handsprit mm
 5. Inför tävlingar och samlingar i förbundets regi finns förutsättning att kontakta förbundets medicinskt ansvarige, Fabian Jacobsson (fabian.jacobsson@squash.se), för råd och rekommendationer.

 

Här hittar du Riksidrottsförbundets information om gällande rekommendationer och förbud vad gäller idrottsrörelsen under corona.

Den som ansvarar för tävlingar och andra sammankomster måste se till att minska risken för smittspridning och bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter.

Folkhälsomyndighetens generella råd som alltid gäller;

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.
 • Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

 

För vidare råd och rekommendationer, kontakta förbundets medicinskt ansvarige, Fabian Jacobsson, fabian.jacobsson@squash.se

[contact-form-7 404 "Not Found"]