Svenska Squashförbundets styrelse kallar härmed till Extra förbundsmöte.
Dag
Söndagen den 26 April
Tid
kl. 12.00
Plats
Via länk.
Distansdeltagande
Via länk.
Anmälan
Sker via bifogat anmälningsformulär i kallelsen senast den 24 April.
Fullmakt
Svenska Squashförbundet tillhanda senast den 24 April.
Anmälan och fullmakt för ombud ska skickas till info@squash.se

Välkomna!

Se bifogade filer för ärenden som skall behandlas:

Kallelse

Föredragningslista

 

UPPDATERING:

Inför extra förbundsmötet kommer här förslag på nya formuleringar.

FÖRSLAG STADGEÄNDRING

Ändra FRÅN:
Svenska Squashförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift att främja och administrera squashidrotten i Sverige samt att företräda denna idrott i utlandet även som verka för att squashspel blir tillgängligt för alla. Med squash jämställs andra racketidrotter som Padel, Real Tennis, Racketlon, Racketball m.fl. som vilka ansluts till förbundet med särskilt avtal, godkänt av Riksidrottsförbundet, enligt styrelsens beslut.

Ändra TILL:
Svenska Squashförbundet – i dessa stadgar benämnt Förbundet – har till uppgift att främja och administrera squashidrotten i Sverige samt att företräda denna idrott även i utlandet och verka för att squashspel blir tillgängligt för alla. Med squash jämställs andra racketidrotter som spelas på squashbana.

FÖRSLAG DATUMÄNDRING FÖR ÅRSSTÄMMA
Ändra texten till ”Årsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.”

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]