Kontakt

Svenska Squashförbundet

Postadress:                                                             
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens hus
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm
                                             

Generella frågor:
info@squash.se
elisabeth.andreasson@squash.se

Tävlingsrelaterade frågor:
tavlingskommitten@squash.se

Styrelsen:
ville.munne@squash.se (Ville Munne – Ordförande)
simon.vikstrom@squash.se (Simon Vikström – Vice Ordförande)
michael.errington@squash.se (Michael Errington – Ledamot)
ida.akebrand@squash.se (Ida Åkebrand – Sekreterare)
per.grunewald@squash.se (Per Grunewald – Ledamot)
fabian.jacobsson@squash.se (Fabian Jacobsson – Suppleant)

Prata med Squashförbundet live

Som ett led i att förbättra kommunikationen mellan föreningar, spelare och förbund så bjuder styrelsen in till Microsoft Teamsmöte, en gemensam dialog 30 minuter före varje styrelsemöte.

Nästa dialog är tisdagen den 15 september 16:30 – 17:00

Anslut genom att klicka på denna länk när tiden är slagen:

You’re invited to join a Microsoft Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMyZjBhMjQtN2I1OS00NTQ4LTk2NDUtM2QwNGJiYjE0MWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22102812c7-9606-4924-be2b-ae98b104dc6b%22%2c%22Oid%22%3a%22ed8abad6-b10c-443b-898c-1eaa46ac3c73%22%7d