På senaste styrelsemöte godkände Svenska Squashförbundet bidragsansökningar för 24 600 kr till följande projekt för undomsverksamhet:

1. Stockholms Squashklubb – Sommarläger med fokus på nyrekrytering
Projektdatum: 2020-08-03 — 2020-08-05
Belopp godkänt: 11 615 kronor
Bakgrund: SSK har börjat ett långsiktigt arbete med att satsa på juniorer, både de som redan tränar på SSK men också på nyrekrytering av nya. Ett ypperligt sätt för det är att anordna ett kort läger för både nybörjare och de som redan tränar. På grund av Corona kommer vi bara att ha 2 grupper med 9 deltagare i vardera grupp.
Syfte/mål: Vi har försökt att hitta så många synergieffekter som möjligt och våra mål är:
1. Låta 4-5 juniorer i åldern 9-13 som bor nära SSK att testa squash så att de fortsätter att delta i SSKs träningar under hösten.
2. Låta 4-5 juniorer i åldern 9-13 från Botkyrka (företrädesvis nyanlända till Sverige) att testa squash.
3. Att juniorer (och nyblivna seniorer) får mer erfarenhet som tränare.
Genomförande: SSK kommer hålla ett 3-dagars läger med en ”grundgrupp” och en ”fortsättningsgrupp”. Båda grupperna kommer att ha 9 deltagare med 4 platser reserverade för tjejer, därefter först till kvarn på de andra platserna. Grundgruppen består av ca 9-13åringar som inte har så mkt erfarenhet av squash. Vi kommer att reservera 4 platser (2 tjejer och 2 killar) för ungdomar från Botkyrka, i första hand de som inte bott i Sverige så länge. Det är ca 30 min tunnelbanefärd till Karlaplan vilket är ok under 3 dagar (tunnelbanekort ingår för de lägerdeltagarna). Målet är också att dessa 4 kommer att få 100% sponsring för sin lägerkostnad. De 5 resterande i gruppen är ungdomar som vi ska nå genom fritidsgårdar som ligger nära klubben (så att det blir enkelt för dem att fortsätta träna på SSK till hösten).Fortsättningsgruppen är såna som har spelat ett tag, varit med vid tävlingar och liknande. Öppet för alla (inte bara SSK) som kan spela på den nivån.

 

2. Carlskrona Squashklubb – Sommarsquash
Projektdatum: 2020-06-15 — 2020-08-16
Belopp godkänt: 10 000 kronor
Bakgrund: Vi vill erbjuda alla skolungdomar i Karlskrona Kommun att under sommarlovet få prova på och/eller börja att spela squash. Vår verksamhet fungerar bra men vi har de senaste åren haft en ungdomsverksamhet i ungefär samma omfattning.
Syfte/mål: Syftet med projektet är att så många som möjligt ska få prova på squash och att få utöka deltagare antalet till vår organiserade träning framöver.
Genomförande: Vi kommer att erbjuda alla ungdomar mellan 7-18 år i Karlskrona kommun att kostnadsfritt få spela squash under hela sommaren. Förutom banhyra ingår även racketar och bollar. Vid ett antal tillfällen kommer klubbens tränare att finnas på plats för instruktioner och information om vår verksamhet. För de som väljer att gå vidare in i vår ordinarie verksamhet erbjuder vi kostnadsfri prova på de första två träningstillfällena.

 

3. Linköpings Squashklubb  – Digital Marknadsföring Squashungdomar
Projektdatum: 2020-06-16 — 2020-09-30
Belopp godkänt: 3 000 kronor
Bakgrund: Vi planerar att genomföra en rekryteringskampanj för att nå ut till nya ungdomar. Kampanjen ska vara digital och vi ska nå ut till målgrupper genom olika sociala medier. För detta ändamål saknas det ett uppdaterat material. Vi vill ta tre olika filmer/kampanjer. 1. Målgrupp föräldrar till barn 7 – 11 år , 2. Barn och föräldrar 11 – 14 år, 3 Ungdomar 14 – 18 år. Vi kommer spela in filmer för detta
Syfte/mål:
1. Nå ut till nya ungdomar att börja spela squash. Vi vill öka med 30 – 40 % jmf föregående år. Med målsättningen att ha minst 50 aktiva ungdomar i åldern 7 – 19 år
2. Ta fram ett material som kan användas av flera klubbar och förbund.
Genomförande: Vi ska genomföra aktiviteter för att ta fram filmer. Vi kommer erbjuda sommarjobb till ungdomar som arbetar under ledning av mer erfaren person

 

Har du en aktivitet som du vill söka bidrag för men är osäker på var man börjar? Maila till info@squash.se så hjälper vi dig!

[contact-form-7 404 "Not Found"]