Svenska Squashförbundet på senaste styrelsemöte godkänt bidragsansökningar för 90 000 kr till olika föreningar. Vi har premierat ansökningar som syftar till nyrekrytering. Vi tycker att det är jättekul att det är flera föreningar över hela Sverige som inkommit med ansökningar och vi ser fram emot att följa upp dessa aktiviteter när de är genomförda.

De föreningar som har fått bidrag och för vad de har fått bidrag för kan ni se här nedan.

 

1. Intersquash Club – Intersquash play safe
Projektdatum: 2020-04-20 — 2020-06-18
Belopp godkänt: 10 000 kronor
Bakgrund:  På grund av Covid-19 har träningsmöjligheterna givetvis begränsats av flera anledningar . Många är osäkra men framförallt då bantillgängligheten prioriteras för betalande fulltidsmedlemmar och vi inte har råd att ha flera tränare på plats för barn / juniorer/ seniorer. I dagsläget har vi många duktiga spelare som blir lidande. Då många även inte går i skola skulle det t.o.m. finnas möjlighet att utöka spelarnas träningsmöjligheter till fler aktiviteter.
Syfte/mål:  Syftet med satsningen är att först och främst aktivera de befintliga spelarna och utnyttja faktumet att de har mycket tid över. Men även ringa runt och hitta nya potentiella spelare som föräldrar kan lämna hos oss för träning och squashspel.
Genomförande: Vi ska genomföra dagliga träningar där målet är 2 pass för våra nybörjare i veckan, 1 pass för våra elitjuniorer och 1 pass för våra seniorspelare per dag. Målet är att kunna öka passen om vi får medel. Även utomhusaktiviteter i teambuildningssyfte siktar vi på att ha med jämna mellanrum.

 

2. Kristianstad – Prova på squash, för de yngsta
Projektdatum: 2020-05-09 — 2020-06-13
Belopp godkänt: 10 000 kronor
Bakgrund: Squash är en idrott med många positiva egenskaper. God gemenskap, inkludering, god motion, god koordinationsträning. Tyvärr är rekryteringen till sporten svår och vi vill öppna upp hallen för att erbjuda barn kostnadsfria provtillfällen.
Syfte/mål: Ambitionen är att satsningen skall leda till nyrekrytering. Får vi en positiv respons kommer vi att genomföra en liknande satsning efter sommaren. Allt för att skapa nyfikenhet till sporten samt kunna inkludera så många som möjligt.
Genomförande: Vi kommer att erbjuda kostnadsfritt prova på-spel. Hallen kommer att vara öppen, bemannad med våra ungdomsledare samt endast avsedd för barn. Där kommer de att instrueras och introduceras på ett lekfullt sätt.

 

3. Nya Skellefteå Squashklubb  – Satsning mot Skolungdom
Projektdatum: 2020-05-01 — 2020-09-30
Belopp godkänt: 25 000 kronor
Bakgrund: Skellefteå squashklubb vill göra en satsning mot skolungdom. Vi har resurser då vi har en deltidsanställd tränare i klubben.
Syfte/mål: Fler ungdomar till våran förening!
Genomförande: Vi kommer att kontakta skolor i Skellefteå Kommun dels med fysiska besök och per mail erbjuda fri träning på dagtid för skolungdom även under sommarlovet Det kommer att finnas professionella tränare på plats som leder och instruerar. Alla ungdomar som kommer till våran anläggning erbjuds fri träning i tre månader både i gymmet och på squashbanor.

 

4. Linköpings Squashklubb  – LSK Summercamp
Projektdatum: 2020-08-15 — 2020-08-18
Belopp godkänt: 20 000 kronor
Bakgrund: Sommaren 2019 genomförde LSK ett sommarläger för ungdomar. Syftet med lägret var att erbjuda squashaktiviteter tillsammans med andra rörelseaktiviteter för nybörjare och fortsättningsspelare i squash.
Syfte/mål: Syftet är att vi ska erbjuda en meningsfull sommarlovsaktivitet för ungdomar. Vi ska slussa in nya ungdomar i gemenskapen samt stärka gemenskapen för befintliga spelare. För nybörjare innebär ett läger en utmärkt möjlighet att på några dagar förbättra sin förmåga som ger en bra plattform och ökad motivation för kommande säsong. För fortsättningsspelare ger det en bra ”kick off” inför kommande säsong.
Genomförande: Vi kommer anlita duktiga tränare som håller i passen på banan. Förra året anlitade vi Wales bästa juniortränare som tillsammans med klubbens tränare höll i passen. Genom att låta våra klubbtränare vara med på banan och stötta så blev det en indirekt tränarutbildning. Den tiden spelarna inte var på banan arrangerade föräldrar och ledare aktiviteter i andra sporter som beachvolleyboll, frisbee golf, fys-träning och femkamp. Vi arrangerade även en grillkväll samt en inspirationskväll med Fredrik Johnson. Lägret blev mycket uppskattat främst då det gav en bra mix av seriös squashträning och annan lättare aktivitet. Det vi lärde oss var poängen med att ha riktigt duktiga tränare och erbjuda det för nybörjare. De gjorde väldigt snabb progress vilket gjort att många har fortsatt. Lägret finansierades genom bidrag, klubbens egen kassa samt avgifter för spelare som inte kom från Linköping. Det var kostnadsfritt för spelare från Linköping vilket uppskattades och skapade ett stort intresse. Föregående år har vi kunnat söka kommunala bidrag för sommarlovsaktiviteter. Den möjligheten finns inte i år då det inte finns avsatta medel för det på grund av Corona.

 

5. Malmö Squash Club  – Bästa 6:an del 2
Projektdatum: 2020-05-01 — 2021-05-30
Belopp godkänt: 25 000 kronor
Bakgrund: Det är sett stort behov av att rekrytera ungdomar till squashsporten. De senaste åren har tillströmningen varit mindre än tidigare.  Vi vill använda oss av ett tidigare framgångsrikt projekt – Bästa 6:an i Squash. Tusentals sjätteklassare har fått prova squash för första gången, drygt 100 har därefter blivit medlemmar och ytterligare drygt 10 har blivit aktiva i Squashskola och tävlingsgrupper. Detta årligen.
Syfte/mål: Syftet är att exponera squash för så många ungdomar i 12 – 13 års åldern i Malmö Stad som möjligt. Målet är att nå ut till 1000 elever i sjätteklassarna i Malmö Stad. Genom bra möjligheter och bra träning är målet att minst 10% av dessa blir medlemmar i föreningen och att minst 10 % av dessa anmäler sig till squashskolan och träningsgrupperna.
Genomförande: Varje sjätteklassare erbjuds att komma till Squashhallen för att prova på squash helt kostnadsfritt vid tre tillfällen. Första gången blir det en introduktion till squashen och prova på. Andra gången blir det olika övningar och matcher. Tredje gången ordnas en liten tävling där klassens lag tas ut. Varje klasslag består av två tjejer och två killar samt en femte spelare enligt klassens val – kille eller tjej. Alla klasslag erbjudas att delta i en en tävling där det vinnande klasslaget får en resa för hela sin klass till Tivioli i Köpenhamn inklusive fria åk attraktioner för alla i klassen.

 

Har du en aktivitet som du vill söka bidrag för men är osäker på var man börjar? Maila till info@squash.se så hjälper vi dig!

[contact-form-7 404 "Not Found"]